Rob Ebeling

De AltijdWerkplaats is een CIC (Community Interest Company) oftewel een organisatie voor, door en van de gemeenschap. De doelstellingen beogen enerzijds het natuur-inclusief denken en handelen te stimuleren en de biodiversiteit te vergroten, anderzijds lokaal werk te creëren dat zingeving, voldoening en waardering biedt. Kortom: de mens en natuur samen laten floreren. Het motto luidt dan ook “Samen meer werk maken van onze groene toekomst” Om het aantal vierkante meters ecologisch verantwoord groen direct te vergroten, voert de AltijdWerkplaats projecten uit voor particulieren, bedrijven en in de publieke ruimten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van groendaken, het onderhouden van poelen en de verkoop van inheemse planten. Ook geeft de AltijdWerkplaats voorlichting hierover en organiseert inspiratiesessies en workshops ter aanmoediging tot vergroening. Dit doet ze vanuit drie locaties: de GRRU (Groene Ruijter) in Bussum – inspiratie- en educatielocatie voor de biodiversiteit; circulaire werkplaats de Badloods bij de Groene Afslag in Laren; kwekerij voor inheemse planten Kas&Co in Kortenhoef.  Als pionier streeft de AltijdWerkplaats naar een nieuwe (complementaire en betekenisvollere) economie, waar meer oog is voor de natuur en de aarde. Daarbij wil de organisatie tijd en energie van mensen inzetten die nu nog onbenut is. Dit concept is een unieke kans voor het herstel van de natuur, daar waar de huidige economie tekortschiet. Hierin maakt de AltijdWerkplaats juist geen onderscheid in doelgroepen, achtergronden en domeinen.  In de Badloods maken wij voor onszelf en anderen allerlei inrichtingen en ontwerpen en doen daarbij circulair: Niet alleen leuker maar ook veel beter voor de mens en natuur.

Info

Initiatief

Deel deze maker: